Showing 1–12 of 25 results

Mã sản phẩm: 63A-3P-220V Thương hiệu: CCE Xuất xứ: Trung Quốc Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng 325.000
16A- 4P(3P+E)-380V- IP67  Mã sản phẩm: TV 3142 Thương hiệu: CCE Xuất xứ: Trung Quốc Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng 90.000
16A- 5P(3P+N+E)-380V- IP67  Mã sản phẩm: TV 3152 Thương hiệu: CCE Xuất xứ: Trung Quốc Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng 100.000
32A- 3P(2P+E)-220V- IP67  Mã sản phẩm: TV 3232 Thương hiệu: CCE Xuất xứ: Trung Quốc Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng 105.000
32A- 5P(3P+N+E)-380V- IP67  Mã sản phẩm: TV 3252 Thương hiệu: CCE Xuất xứ: Trung Quốc Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng 149.000
Mã sản phẩm: 125A-5P-380V Thương hiệu: CCE Xuất xứ: Trung Quốc Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng 1.500.000
Mã sản phẩm: 16A-5P-380V Thương hiệu: CCE Xuất xứ: Trung Quốc Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng 127.000
Mã sản phẩm: 1395; 230A Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 16A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp bảo… 183.755
Mã sản phẩm: 1366; 218A Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 16A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp bảo… 122.980
Mã sản phẩm: 1390; 222A Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 16A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp bảo… 143.000
Mã sản phẩm: 1399; 234A Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 32A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp bảo… 199.485
Mã sản phẩm: 1248A; 1124A Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 63A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp bảo… 644.215