Showing 1–12 of 17 results

Mã sản phẩm: 16A-3P-220V Thương hiệu: CCE Xuất xứ: Trung Quốc Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng 20.700
Mã sản phẩm: 32A-3P-220V Thương hiệu: CCE Xuất xứ: Trung Quốc Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng   37.800
Mã sản phẩm: 1366; 218A Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 16A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp bảo… 122.980
Mã sản phẩm: 510 ; 540 Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 16A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp… 154.300
Mã sản phẩm: 522 ; 552 Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 32A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp… 191.620
Mã sản phẩm: 526 ; 556 Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 32A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp… 202.345
Mã sản phẩm: 14106; 14206 Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 63A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp bảo… 1.093.950
Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 26.000
Mã sản phẩm: 248 ; 278 Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 16A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp bảo… 92.950
Mã sản phẩm: 260 ; 290 Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 32A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp bảo… 143.000
Mã sản phẩm: 252 ; 282 Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 16A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp bảo… 110.825
Mã sản phẩm: 4 ; 300 Thương hiệu: Mennekes Dòng định mức: 32A Vị trí cực tiếp địa: 6H Cấp… 198.770