Showing all 12 results

Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa có tay xách 01 Áp tô mát chống giật 32A 01 Ổ cắm… 550.000
Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa có gioăng cao su, có tai bắt 01 Đèn báo pha 03 Ổ… 280.000
Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa có gioang cao su IP 67 04 Ổ cắm CN 3 pha 4… 650.000
Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa 200 x 80x 85 mm 06 Ổ cắm dân dung 1 pha 10A/16A… 440.000
Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa có tay xách 01 Áp tô mát  3 pha 32A 01 Ổ cắm… 610.000
Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa có gioăng cao su IP 67 02 Ổ Cắm 32A 3P (2P+E) 220V… 620.000
Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa có gioăng cao su IP 67 04 Ổ Cắm 32A 3P (2P+E) 220V… 590.000
Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa có tay xách 01 Áp tô mát chống giật 32A 01 Ổ cắm… 600.000
Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa có tay xách 01 Áp tô mát chống giật 32A 03 Ổ cắm… 550.000
Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa có tay xách 01 Áp tô mát 1 pha  16A 01 Ổ cắm… 580.000
Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa có tay xách 01 Áp tô mát 3 pha  32A 02 Ổ cắm… 550.000
Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa 200 x 80x 85 mm 03 Ổ cắm dân dung 1 pha 10A/16A… 335.000