Showing all 3 results

Bộ sản phẩm gồm: 01 vỏ nhựa cao cấp , tay xách tiện dụng màu đỏ 01 đèn báo trạng… 825.000
Bộ sản phẩm tủ nguồn 1 pha gồm: 01 vỏ sơn tĩnh điện , tay xách tiện dụng 01 Áp… 670.000
Bộ sản phẩm tủ nguồn sắt xách tay 3 pha gồm: 01 vỏ sơn tĩnh điện , tay xách tiện… 980.000