Showing all 6 results

Mã sản phẩm : TVH225A 01 vỏ hộp nhựa kích thước 100x 100x 75 mm có gioăng cao su 01… 160.000
Mã sản phẩm : TVH115A 01 vỏ hộp nhựa kích thước 100x 100x 75 mm có gioăng cao su 01… 140.000
Mã sản phẩm : TVH1210A 01 vỏ hộp nhựa kích thước 100x 100x 75 mm có gioăng cao su 01… 180.000
Mã sản phẩm : TVH1110A 01 vỏ hộp nhựa kích thước 100x 100x 75 mm có gioăng cao su 01… 170.000
Mã sản phẩm : TVH125A 01 vỏ hộp nhựa kích thước 100x 100x 75 mm có gioăng cao su 01… 150.000
Tủ điện chứa 9 Aptomat CB Chất liệu: ABS Cấp bảo vệ: IP65 Kích thước: 219 x 200 x 100… 293.000