Showing all 2 results

Tủ điện chứa 18 Aptomat CB Chất liệu: ABS Cấp bảo vệ: IP65 Kích thước: 381 x 230 x 110 CĐiện… 637.000
Tủ điện chứa 9 Aptomat CB Chất liệu: ABS Cấp bảo vệ: IP65 Kích thước: 219 x 200 x 100… 293.000