Showing all 5 results

Mã sản phẩm : TVH45A 01 vỏ hộp nhựa kích thước 100x 100x 75 mm có gioăng cao su 01… 160.000
Mã sản phẩm : TVH2210A 01 vỏ hộp nhựa kích thước 100x 100x 75 mm có gioăng cao su 01… 190.000
Mã sản phẩm : TVH35A 01 vỏ hộp nhựa kích thước 100x 100x 75 mm có gioăng cao su 01… 150.000
Tủ điện chứa 18 Aptomat CB Chất liệu: ABS Cấp bảo vệ: IP65 Kích thước: 381 x 230 x 110 CĐiện… 637.000
Tủ điện chứa 9 Aptomat CB Chất liệu: ABS Cấp bảo vệ: IP65 Kích thước: 219 x 200 x 100… 293.000