Showing all 4 results

Điện áp 600V – 15A – 10P (cực) Mã sản phẩm : TB – 15A/10P Quy cách : 50 Cái/… 17.500
Điện áp :  600V – 15A – 6P (cực) Mã sản phẩm : TB - 15A/6P Quy cách : 100… 10.600
Điện áp :  600V – 25A – 12P (cực) Mã sản phẩm : TB – 25A/12P Quy cách : 25… 32.000
Điện áp :  600V – 45A – 4P (cực) Mã sản phẩm : TB – 45A/4P Quy cách : 50… 27.500