Showing all 6 results

Công suất: 100w Điện áp: 220V/50Hz Quang thông: 1000 lm Hiệu suất sáng: 90 lm/W Màu ánh sáng: Trắng/Vàng Cấp bảo… 452.000
Công suất: 10w Điện áp: 220V/50Hz Quang thông: 900 lm Hiệu suất sáng: 90 lm/W Màu ánh sáng: Trắng/Vàng Cấp bảo… 186.000
Công suất: 150w Điện áp: 220V/50Hz Quang thông: 13.500 lm Hiệu suất sáng: 90 lm/W Màu ánh sáng: Trắng/Vàng Cấp bảo… 650.000
Công suất: 20w Điện áp: 220V/50Hz Quang thông: 1800 lm Hiệu suất sáng: 90 lm/W Màu ánh sáng: Trắng/Vàng Cấp bảo… 240.000
Công suất: 30w Điện áp: 220V/50Hz Quang thông: 2700 lm Hiệu suất sáng: 90 lm/W Màu ánh sáng: Trắng/Vàng Cấp bảo… 296.000
Công suất: 50w Điện áp: 220V/50Hz Quang thông: 4500 lm Hiệu suất sáng: 90 lm/W Màu ánh sáng: Trắng/Vàng Cấp bảo… 326.000