Showing 1–12 of 52 results

Điện áp 600V – 15A – 10P (cực) Mã sản phẩm : TB – 15A/10P Quy cách : 50 Cái/… 17.500
Điện áp :  600V – 15A – 6P (cực) Mã sản phẩm : TB - 15A/6P Quy cách : 100… 10.600
Điện áp :  600V – 25A – 12P (cực) Mã sản phẩm : TB – 25A/12P Quy cách : 25… 32.000
Điện áp :  600V – 45A – 4P (cực) Mã sản phẩm : TB – 45A/4P Quy cách : 50… 27.500
Độ dài dây mồi luồn điện  20m Loại dây: 3 sợi đơn xoắn kết nhau. Kích thước dây: 6.3mm; Chất… 274.000
Độ dài dây mồi luồn điện  15m Loại dây: 3 sợi đơn xoắn kết nhau. Kích thước dây: 6.3mm; Chất… 198.000
Độ dài dây: 10m Loại dây: 3 sợi đơn xoắn kết nhau. Kích thước dây: 6.3mm; Chất liệu: nhựa tổng… 142.000
Độ dài dây mồi luồn điện  30m Loại dây: 3 sợi đơn xoắn kết nhau. Kích thước dây: 6.3mm; Chất… 396.000
Độ dài dây mồi luồn điện  50m Loại dây: 3 sợi đơn xoắn kết nhau. Kích thước dây: 6.3mm; Chất… 600.000
• Làm bằng sứ chịu nhiệt, chống cháy, gia cố bằng sợi thuỷ tinh • Có khả năng chống vỡ,… 6.100
• Làm bằng sứ chịu nhiệt, chống cháy, gia cố bằng sợi thuỷ tinh • Có khả năng chống vỡ,… 6.600
• Làm bằng sứ chịu nhiệt, chống cháy, gia cố bằng sợi thuỷ tinh • Có khả năng chống vỡ,… 7.200